windows

Poniżej przykładowe ceny prac geodezyjnych:

- mapa do celów projektowych - od 550 zł

- inwentaryzacja powykonawcza budynku - od 500 zł

- inwentaryzacja przyłącza wody, kanalizacji, prądu, gazu - od 300 zł

- wytyczenie budynku z przeniesieniem osi na profile - od 500 zł

- podział działki na 2 części - od 1800 zł

- wznowienie znaków granicznych - od 100 zł za punkt graniczny

 

Każda praca geodezyjna jest specyficzna dlatego wszystkie ceny ustalane są indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny zlecenia.